Medicinsk Dialog i Ugeskrift for Læger

En ny artikel om den svære kunst at kommunikere har set dagens lys i Ugeskrift for Læger. Artiklen “Kommunikation med patienter om analog substitution af medicin er kompleks“, af farmaceut Marianne Møller og overlæge Steffen Thirstrup, udkommer under Ugeskriftets “Først på nettet” idag mandag d. 17.12.2012 (senere i den trykte version af bladet).

Resultaterne stammer fra interview med patienter, der har dårlige erfaringer med substitution af deres mavesyrenedsættende medicin. Konklusionen er, at der er behov for målrettet patient-information og -dialog om analog substitution af medicin – samt for mere viden om, hvordan man bedst kommunikerer til medicinbrugere om rationelle medicinskift.

Se artiklen hos Ugeskrift for Læger e-pub 17.12.2012 (Møller M. & Thirstrup. S.).

God læselyst – og husk at tilmelde dig kommende nyheder på blog’en her til højre.

Marianne Møller
Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation
marianne@medicinsk-dialog.dk

Marianne Møller