Patientsikkerhed og brugerinddragelse

Patienter og pårørendes rolle i sundhedssektoren er for tiden til stor debat. Man taler om at inddrage patenter mere i deres egen behandling. Og om, at patientsikkerheden kan øges, ved at sundheds-personale deler viden med patienterne.

Den farmaceutiske grunduddannelse har i mere end 20 år haft brugerinddragelse på skemaet – men alligevel er det sygeplejersker og læger, der præger billedet til konferencer og møder om emnet.

Bladet Pharma har nu – med to artikler i foråret 2013 – sat fokus på emnet. Den ene er netop udkommet i nr. 5 (maj 2013) med titlen Patientsikkerhedskonferencen 2013: Placér plejer på linned-depotet“.

Tidligere på året udkom artiklen “Intet om os – uden os” (Pharma nr. 1, 2013), der handler om brugerinddragelse.

Medicinsk Dialog fortsætter med at følge, og skrive om, debatten om brugerinddragelse i sundhedssektoren. Ikke mindst på det medicinske område. Giv din kollega et praj, og få hende/ham med på min mail-liste, så de kan følge med fremover. Man tilmelder sig listen fra forsiden.

Med venlig hilsen
Marianne Møller
Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation
marianne@medicinsk-dialog.dk

Marianne Møller