Marianne Møller

Hvem står bag?

Medicinsk Dialog drives af Ph.D, farmaceut Marianne Møller.

Jeg har gennem mere end 25 år arbejdet med information og undervisning om medicin og sundhed.

Til sundhedspersonale, medicinbrugere, pårørende og  medier.

Den røde tråd i mit virke er seriøs, afbalanceret og dybdegående medicin- og sundheds-information til flere målgrupper.

Information, som samtidig er skrevet, så det kan læses og forstås.

Baggrund:
På det uafhængige institut, IRF, i den tidligere Lægemiddelstyrelse leverede jeg gennem 9 år information om fornuftig brug af  medicin – ud fra overvejelser om “effekt, bivirkninger og pris”, til læger, farmaceuter, klinikpersonale og patienter.

Jeg har også arbejdet som redaktør hos NetDoktor A/S, på Farmaceutisk Fakultet (KU), på Pharmakon A/S og på apotek. Sideløbende i har jeg formidlet information om medicin som freelance skribent, underviser og konsulent.

Tyve års erfaring i sektoren og efteruddannelse har givet mig en stor faglig viden om medicin, litteratursøgning, sundheds-it, lovgivning samt sundhedsvæsenets struktur og funktion.

Jeg har desuden erfaring med sundhedsvæsenet fra en pårørende- og patient-vinkel, via netværk, projekter med brugerinddragelse og direkte patientkontakt.

Læs mere om Marianne’s CV på Linked In, og se eksempler på artikler, bøger, boganmeldelser og klummer.

Kontakt Medicinsk Dialog eller se mere under Produkter